Аплікаційна форма інвестиційної пропозиції

Інвестиційний проєкт

Назва інвестиційного проєкту

 

Назва підприємства (організації)

 

Реквізити підприємства (організації):

поштова адреса

телефон

 

Форма власності

 

Частка державної власності (%)

 

Керівник підприємства (організації):

посада

прізвище, ім'я, по-батькові

телефон керівника

 

Контактна особа по інвестиційному проєкту:

посада

прізвище, ім'я, по-батькові

телефон

 

Характеристика / опис діяльності підприємства

 

Основна продукція підприємства

 

Особливості розташування

 

Наявність комунікацій

 

Електрифікація, газифікація, вода та водовідведення

 

Статутний фонд підприємства (тис. дол. США)

 

Кількість працівників

 

Оборот товарів, робіт та послуг (тис. дол. США)

 

Позиція на ринку

 

Короткострокові та довгострокові плани підприємства

 

Суть інвестиційного проєкту

 

Рівень готовності інвестиційного проєкту

 

Загальний обсяг необхідних інвестицій (тис. дол. США), у тому числі:

інвестовано власних коштів;

потреба у інвестиційних коштах

 

Спосіб залучення інвестицій

 

Стисле обґрунтування доцільності проєкту, соціальний ефект від впровадження

 

Термін окупності проєкту (років)

 

Показник рентабельності підприємства, %