ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради;

Адреса: 55213, м. Первомайськ, вулиця Михайла Грушевського, 3, Миколаївської області; код за ЄДРПОУ – 22436347; категорія замовника – орган місцевого самоврядування, розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вокзальній до площі Визволення згідно ДК 021-2015 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

 

Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-09-04-007800-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявної потреби Первомайської міської ради щодо утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою, що знаходяться в її юрисдикції та входять до складу Первомайської міської територіальної громади (Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральній села Грушівка) з урахуванням вимог діючих санітарних та санітарно-гігієнічних норм, а також передбачають необхідність застосування заходів зі захисту довкілля.

Об’єми послуги:

 

 

 

 

Ч.ч.

 

Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру

  Кількість

Примітка

 

 

1

2

3

4

5

 

 

1

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5
м2 [на однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на другiй]

м2

127

 

 

 

2

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад
5 м2 до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на другiй]

м2

158

 

 

 

3

Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із
застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм,
за глибини фрезерування 5 см /проведення робiт на
однiй половинi проїзної частини при систематичному
русi транспорту на другiй/

 м2

1457

 

 

 

4

Перевезення сміття до 10 км

т

164,8

 

 

 

5

Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих
сумішей оптимального гранулометричного складу
одношарових, товщиною 12 см [на однiй половинi
проїжджої частини при систематичному русi транспорту
на другiй]

м2

1457

 

 

 

6

На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття
з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до
норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 10см) [на однiй
половинi проїжджої частини при систематичному русi
транспорту на другiй]

м2

-1457

 

 

 

7

Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші із застосуванням
укладальників асфальтобетону [на однiй половинi
проїжджої частини при систематичному русi транспорту
на другiй]

т

216,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначено наказом начальника управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради від 24 липня 2023 року № 40-АГ «Про внесення змін до наказу  від 06 січня 2023 року № 05-АГ «Про затвердження переліку об’єктів видатки на які у 2023 році планується проводити за рахунок коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади» за КПКВК 12160300 «Організація благоустрою населених пунктів».

 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  

1938440,00 грн. (один мільйон дев’ятсот тридцять вісім тисяч чотириста сорок гривень 00 коп.) з ПДВ.

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на основі «Порядку моніторингу цін при здійснені закупівель за бюджетні кошти управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради» затвердженої Наказом начальником управління від 14 лютого 2023 року № 11 на  підставі  державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301  з врахуванням методик і правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та визначення вартості проектних та проектно-вишукувальних робіт проводиться з урахуванням видів та обсягів робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, а також Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 «Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування», затверджених рішенням колегії Державної служби автомобільних доріг України від 10.04.2006 № 16 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації.

 

Процедура закупівлі:

Застосовується процедура: відкриті торги (з особливостями).