ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради;

Адреса: 55213, м. Первомайськ, вулиця Михайла Грушевського, 3, Миколаївської області; код за ЄДРПОУ – 22436347; категорія замовника – орган місцевого самоврядування, розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня.

 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Фабричній згідно ДК 021-2015 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

 

Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-06-02-0111498-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявної потреби Первомайської міської ради щодо утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою, що знаходяться в її юрисдикції та входять до складу Первомайської міської територіальної громади (Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральній села Грушівка) з урахуванням вимог діючих санітарних та санітарно-гігієнічних норм, а також передбачають необхідність застосування заходів зі захисту довкілля.

Об’єми послуги:

 

Ч.ч.

 

Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру

  Кількість

Примітка

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за
допомогою машин для холодного фрезерування
асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування
50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на другiй]

м2

1440

 

 

 

 

Ремонт щебеневих основ доріг [на однiй половинi
проїжджої частини при систематичному русi транспорту
на другiй]

м2

550

 

 

 

 

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5
м2 [на однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на другiй]

м2

60

 

 

 

 

Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад
5 м2 до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при
систематичному русi транспорту на другiй]

м2

220

 

 

 

 

Перевезення сміття до 10 км

т

108

 

 

 

 

Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi
проїжджої частини при систематичному русi транспорту
на другiй]

т

1,152

 

 

 

 

Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,
5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на однiй
половинi проїжджої частини при систематичному русi
транспорту на другiй]

 м2

1440

 

 

 

 

На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або
виключати до норми 18-44-3 (всього 6см)

 м2

1440

 

 

 

 

Навантаження сміття вручну

 т

15

 

 

 

 

Перевезення сміття до 10 км

т

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначено рішенням Первомайської міської ради від 04.04.2023 № 1  «Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік» за КПКВК 12160300 «Організація благоустрою населених пунктів».

 

Очікувана вартість предмета закупівлі:  

1800000,00 грн. (один мільйон вісімсот тисяч гривень. 00 коп.) з ПДВ.

 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на основі «Порядку моніторингу цін при здійснені закупівель за бюджетні кошти управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради» затвердженої Наказом начальником управління від 14 лютого 2023 року № 11 на  підставі  державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301  з врахуванням методик і правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та визначення вартості проектних та проектно-вишукувальних робіт проводиться з урахуванням видів та обсягів робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, а також Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 «Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування», затверджених рішенням колегії Державної служби автомобільних доріг України від 10.04.2006 № 16 відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації.

 

Процедура закупівлі:

Застосовується процедура: відкриті торги (з особливостями).