Повідомлення про корупцію

Увага! Важлива інформація!

З 12 січня 2024 року Виконавчий комітет Первомайської міської ради підключено до Єдиного порталу викривачів в порядку черговості.

Про запуск Єдиного порталу повідомлень викривачів

https://wiki.nazk.gov.ua/category/vykryvachi-koruptsiyi/yedynyj-portal-povidomlen-vykryvachiv/#post6013

Що таке Єдиний портал викривачів?

Єдиний портал повідомлень викривачів – це інформаційно-комунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", що забезпечує обмін даними з викривачем за допомогою мережі Інтернет, збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук, узагальнення повідомлень викривачів, а також іншої інформації, в тому числі про статус викривачів, стан та результати розгляду повідомлень викривачів.

Функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів передбачає обробку персональних даних, якщо вони повідомлені викривачем, а також персональних даних осіб, які мають доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів, у цілях забезпечення захисту викривачів, проведення належної перевірки за повідомленнями викривачів та виконання функції адміністратора. Обробка зазначених даних здійснюється на підставі цього Закону та не потребує згоди суб’єктів персональних даних.

Єдиний портал повідомлень викривачів гарантує викривачам дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також забезпечує доступ викривачів до інформації про стан та результати розгляду їх повідомлень і є офіційним внутрішнім джерелом інформації про осіб, які мають статус викривачів.

Портал – це один з інструментів реалізації антикорупційної політики, створення якого передбачено Державною антикорупційною програмою (ДАП) на 2023-2025 роки. Тому одним з головних пріоритетів НАЗК є створення умов, за яких викривачі зможуть безпечно повідомляти про факти корупції.

Якщо вам відомі факти таких правопорушень, повідомляйте про них на Єдиний портал повідомлень викривачів.

Посилання на Портал викривачівhttps://whistleblowers.nazk.gov.ua/.

Доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів мають особи, які здійснили повідомлення про корупцію (в частині здійснення ними повідомлень та отримання інформації про стан і результати їх розгляду) та авторизовані користувачі – Голова та службовці Національного агентства відповідно до їх повноважень, визначених цим Законом, керівники та уповноважені особи відповідних суб’єктів у частині повідомлень викривачів, розгляд яких віднесено до їх повноважень відповідно до цього Закону, інші уповноважені особи в частині інформації про статус викривачів у разі звернення викривача для отримання безоплатної правничої чи психологічної допомоги, визначеної цим Законом.

Портал – це економія коштів для організацій, оскільки Портал та спеціальна телефонна лінія є єдиними внутрішніми каналами повідомлень, роботу яких мають забезпечити організації.

Держателем та відповідальним за адміністрування Єдиного порталу повідомлень викривачів є Національне агентство, яке встановлює порядок його ведення.

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.01.2023  № 1/23, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.01.2023 за № 22/39078, про порядок ведення Порталу можна переглянути за посиланням.

Які організації мають бути підключені до Єдиного порталу викривачів?

Внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу, юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу, а так само до органу вищого рівня, уповноважена особа якого здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.

Єдиний портал повідомлень викривачів – це внутрішній канал повідомлення!

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені в частині другій статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані забезпечити функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

Переглянути графік підключення організацій до Єдиного порталу повідомлень викривачів можна за посиланням.

УВАГА! Строки підключення організацій до Порталу викривачів змінено

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/stroky-pidklyuchennya-organizatsiy-do-portalu-vykryvachiv-zmineno/

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0551-24#n2

Як подати повідомлення, в тому числі до Національного агентства з питань запобігання корупції через Єдиний портал повідомлень викривачів?

Подання повідомлень (у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону здійснюється через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії.

Також, у разі наявності відомостей про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених працівниками Національного агентства, особи можуть звернутися з повідомленням на спеціальну телефонну лінію Національного агентства – + 38(044)200 08 78,  де оператор прийме у Вас повідомлення та відповідно внесене його на Портал після чого повідомить ідентифікатор Вашого повідомлення.

Повідомити про корупційне правопорушення

Виконавчий комітет Первомайської міської ради  співпрацює із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон). Особи, які надають допомогу в запобіганні і виявленні корупції, перебувають під захистом держави.

Якщо у Вас є достовірна інформація, яка стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, щодо порушення вимог Закону посадовими особами виконавчого комітету Первомайської міської ради або керівниками комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління первомайської міської ради , ви можете повідомити через офіційний веб-сайт Первомайської міської ради .

Повідомлення, які надходять через офіційний веб-сайт Первомайської міської ради, направляються з підписом у сканованому вигляді крім повідомлень, поданих анонімно. Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 України «Про запобігання корупції».

Всі повідомлення розглядаються головним спеціалістом, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого комітету міської ради  в порядку визначеному Законом України « Про запобігання корупції».

Працівником виконавчого комітету Первомайської міської ради у повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно).

Повідомлення також може бути подано:

письмово з позначкою «Про корупцію»:

– засобами поштового зв’язку з на адресу: 55213, виконавчий комітет Первомайської міської ради , вул. Михайла Грушевського,3

– у скриньку «Повідомлення про порушення» за адресою: 55213, виконавчий комітет Первомайської міської ради м. Первомайск  вул. Михайла Грушевського,3

електронною поштою на адресу antikor.pervomaisk@gmail.com

на особистому прийомі громадян, що проводиться  головним спеціалістом, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого комітету міської ради, за телефоном: +380944008118 (понеділок – четвер з 08.00 до 17.00, п’ятниця з 08.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45).

Інформація про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, до якої можна повідомити про вчинення працівниками виконавчого комітету Первомайської міської ради  корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»:

Найменування: Головний спеціаліст, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого комітету міської ради:

Полякова Олена Сергіївна

Адреса знаходження: місто Первомайськ, Миколаївська область, вул. Михайла Грушевського, 3 , кабінет № 404

 

Номер телефону: +380944008118

 

Розпорядження міського голови від 30.12.2021 р. № 85-ра "Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захисту прав викривачів у виконавчому комітеті Первомайської міської ради"