Перелік документів для участі у конкурсах з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади

Перелік документів для участі у конкурсах з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади

Автомобільний перевізник- претендент подає окремо щодо кожного об’єкта КОНКУРСУ документи, визначені статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», за формою згідно з додатками 1-4 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2008 №1081, рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради № 260 «Про затвердження Умов та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади» від 09.07.2021 року.

1. заява на участь у конкурсі встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір працювати претендент;

2. відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, із зазначенням транспортних засобів для забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів, разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності;

3. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту;

4. анкету до заяви про участь у конкурсі;

5. копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останній квартал;

6. копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчену керівником підприємства (організації) або нотаріально;

7. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу.

Документи для участі в КОНКУРСІ подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в КОНКУРСІ, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

Документи, подані перевізником- претендентом для участі в КОНКУРСІ пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника та скріплюються печаткою із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами та подаються Організатору у двох закритих конвертах (пакетах).

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.