Офіційні документи Європейська інтеграція

Офіційні документи

Закони України
6. Закон України від 24 червня 2004 року № 1861-IV “Про транскордонне співробітництво”
7. Закон України від 24 червня 2004 року № 1879-IV “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року" та про ратифікацію додаткових протоколів до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”
14. Закон України від 7 березня 2002 р. № 3104-ІІІ “Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки та Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу”
 
Постанови Верховної Ради України
1. Постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 року №1242-V «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного співробітництва»
2. Постанова Верховної Ради України від 22 лютого 2007 року №684-V «Про започаткування переговорів між Україною та ЄС щодо укладення нового базового договору»
3. Постанова Верховної Ради України від 19 жовтня 2004 року № 2091-IV “Про Звернення Верховної Ради України до парламентів країн "Великої сімки", країн - донорів Чорнобильського фонду "Укриття" та Європейського парламенту”
4. Постанова Верховної Ради України від 22 травня 2003 р. № 844-IV “Про звернення Верховної Ради України до парламентів, урядів та громадськості держав Європи”
5. Постанова Верховної Ради України від 28 листопада 2002 р. № 299-IV “Про рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з Європейським Союзом”
6. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 2002 р. № 136-IV “Про прийняття за основу проекту Закону України про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”
7. Постанова Верховної Ради України від 17 січня 2002 р. № 299-IІІ “Про рекомендації за підсумками парламентських слухань з питань реалізації державної політики інтеграції України до ЄС” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2999-14
8. Постанова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р. № 343/95-ВР “Про приведення законодавства України у відповідність із Європейськими конвенціями з питань кримінального судочинства” http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/343/95-%D0%B2%D1%80
9. Постанова Верховної Ради України від 24 лютого 1994 р. № 4030-ХІІ “Про участь України в Європейській культурній конвенції 1954 року” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4030-12
10. Постанова Верховної Ради України від 14 липня 1993 р. № 3386-ХІІ “Про приєднання України до Додаткового протоколу до Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства 1978 року” http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3386-12
11. Постанова Верховної Ради України від 14 липня 1993 р. № 3385-ХІІ “Про участь України в Європейській конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства 1968 року” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3385-12
12. Постанова Верховної Ради України від 14 липня 1993 р. № 3384-ХІІ “Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року” http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3384-12
 
Укази Президента України
1. Указ Президента України №155/2019 "Про питання європейської та євроатлантичної інтеграції" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155/2019
2. Указ Президента України від 19 лютого 2007 року №1236/2007 «Про заходи щодо активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1236/2007
3.Указ Президента України від 30 листопада 2007 року №1172/2007 «Питання делегації України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення нового базового договору між Україною та Європейським Союзом» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/76/2007
4. Указ Президента України від 5 лютого 2007 року №76/2007 «Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення нового базового договору між Україною та Європейським Союзом» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1172/2007
5. Указ Президента України від 26 липня 2005 року №1131/2005 «Про встановлення безвізового режиму для громадян держав-членів Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації та Князівства Ліхтенштейн» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1131/2005
6. Указ Президента України від 29 листопада 2005 р. № 1661/2005 “Про ліквідацію Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України” http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1661/2005
7. Указ Президента України від 19 квітня 2004 р. № 445/2004 “Про введення до складу Представництва України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі) представника Державної митної служби України” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/445/2004
8. Указ Президента України від 5 березня 2004 р. №278/2004 “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/278/2004
9. Указ Президента України від 28 лютого 2004 року № 246/2004 “Про внесення змін до Указу Президента України від 1 листопада 2003 року №1238” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/246/2004
10. Указ Президента України від 13 грудня 2003 року № 1433/2003 “Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 роки” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1433/2003
11. Указ Президента України від 1 листопада 2003 року № 1238/2003 “Про Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського союзу” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1238/2003
12. Указ Президента України від 19 лютого 2003 року N 143/2003 «Про внесення змін до статті 3 Указу Президента України від 9 лютого 1999 року №145» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143/2003
13. Указ Президента України від 9 лютого 1999 р. № 145/99 “Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/145/99
 
 
Постанови Кабінету Міністрів України
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1819 „Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007 - 2010 роки” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1819-2006-%D0%BF
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. № 425 „Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері” http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/425-2006-%D0%BF
3. Постанова КМУ від 3 березня 2005 р. № 174 "Деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/174-2005-%D0%BF
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. №339 „Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/339-2005-%D0%BF
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. № 1742 “Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1742-2004-%D0%BF
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1365 “Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1365-2004-%D0%BF
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 №601 “Про внесення змін до Положення про Українську частину Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Співтовариством (Європейським Союзом)
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. № 1394 “Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” та “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1394-2002-%D0%BF
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1225 “Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки та Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1225-2001-%D0%BF
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2001 р. № 925 “Про укладення Угоди між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською комісією, щодо адаптації енергетичного законодавства України до законодавства Європейського Співтовариства” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/925-2001-%D0%BF
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2001 р. № 924 “Про укладення Угоди між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською комісією, щодо скорочення браку ліквідності в українському секторі електроенергетики” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/924-2001-%D0%BF
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2001 р. № 923 “Про укладення Угоди між Урядом України та Європейським Співтовариством, представленим Європейською комісією, щодо поліпшення системи обліку на українському оптовому ринку електроенергії” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/923-2001-%D0%BF
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2001 року №345 “Про затвердження плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу у 2001 році http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/345-2001-%D0%BF
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. № 1496 “Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1496-99-%D0%BF
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1059 “Про схвалення Заяви Кабінету Міністрів України щодо виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та урядами країн “великої сімки” і Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1059-98-%D0%BF
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 1998 р. № 267 “Про заходи щодо виконання Угоди між Європейським Співтовариством по вугіллю та сталі та Урядом України про торгівлю деякими сталеливарними виробами і Угоди у формі обміну листами між Європейським Співтовариством та Урядом України про встановлення системи подвійної перевірки без кількісних обмежень по відношенню до експорту з України до Європейських Співтовариств деяких сталеливарних виробів, охоплених договорами про створення Європейських Співтовариств та Європейського Співтовариства по вугіллю та сталі” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/267-98-%D0%BF
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 244 “Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/244-97-%D0%BF
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 826 “Про підписання Договору до Європейської енергетичної хартії, Протоколу до Європейської енергетичної хартії з питань ефективності в енергетиці та суміжних екологічних аспектів і Заключного акту Конференції щодо Європейської енергетичної хартії” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/826-94-%D0%BF