Екологія

  • Видача дозвілу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
  • Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
  • Видача дозвілу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
  • Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами