Безпека та охорона праці

 • Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
 • Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
 • Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 • Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 • Анулювання дозволу на використання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
 • Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки
 • Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки
 • Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки
 • Відомча Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично - дорожній мережі загального користування
 • Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів
 • Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
 • Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
 • Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів
 • Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів
 • Реєстрація гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
 • Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
 • Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
 • Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні
 • Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів