Статут міста

Шановні первомайці!

Перед вами офіційно зареєстрований Міністерством юстиції нормативно-правовий документ, який має назву "Статут територіальної громади міста Первомайська".

Цей документ визначає основи життєдіяльності нашого міста, яке має давню славетну історію, значний соціально-економічний та культурний потенціал для розвитку.

В Україні статут є важливим атрибутом територіальної громади. Мета його прийняття окреслена в статті 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Це — "врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування".

З перших днів незалежності Української держави в місті Первомайську найактивнішим чином розвивалися прогресивні тенденції, що сприяли становленню і розвитку демократичних засад місцевого самоврядування. З метою дотримання норм чинного законодавства, при прийнятті Статуту міста, була створена тимчасова експертна група (розпорядження міського голови від 14.11.2002 р. № 434-р), до складу якої увійшли високопрофесійні спеціалісти міста, і яка провела ґрунтовну підготовчу роботу.

Після обговорення міською громадою проекту Статуту у листопаді 2002 року, текст якого був надрукований у пресі, врахувавши пропозиції від політичних партій, трудових колективів підприємств, організацій, установ та жителів міста, 8 сесія міської ради 24 скликання своїм рішенням від 22 листопада 2002 року за № 19 затвердила перший в історії нашого міста Статут, зміст якого має на меті створення таких умов, за яких кожен мешканець міста Первомайська матиме максимальні можливості для реалізації свого права на участь у місцевому самоврядуванні як член територіальної громади, діяльність якої здійснюється на принципах законності, гласності, колегіальності в політичному житті міста, підприємництві, яке останнім часом набуло значного розвитку в нашому місті. Своєю активною життєвою позицією, практичною діяльністю ви сприятимете соціально-економічному, політичному та культурному розвиткові рідного міста.

Прийняття Статуту посилює нашу впевненість, у майбутньому, бо добробут кожної адміністративної одиниці суспільства забезпечить і загальний добробут всієї Української держави, її народу.

Такі умови завдяки Статуту створені. Слово за вами і вашими Ініціативами, шановні первомайці.

 

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
МІСТА ПЕРВОМАЙСЬКА

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ  МІСТА ПЕРВОМАЙСЬКА