Вищі навчальні заклади, що мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності з підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба"

Академія митної служби України

Академія муніципального управління

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпропетровська державна фінансова академія

Донецький державний університет управління

Донецький національний технічний університет

Запорізький національний університет

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівська державна фінансова академія

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет «Одеська юридична академія»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Сумський державний університет

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Тернопільський національний економічний університет

Харківський національний економічний університет

Херсонський національний технічний університет

Хмельницький університет управління та права

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Чернігівський державний технологічний університет

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича